ox
Enok døde.

Det som vi i dag kalder for en profet, det kaldte de i gamle dage for en seer. 1. Sam. 9:9

Der står skrevet om seeren Enok, den syvende fra Adam, at han ikke skulle se døden.

Hebræerbrevet 11:5 siger:  I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort;

De fleste bliver snydt af dette ordspil og tror at Enok ikke døde. Men hebræerbrevet siger ganske direkte at Enok døde.

Hebr. 11:13 siger “I tro døde alle disse, uden at have opnået hvad der var forjættet.” Denne tekst står skrevet efter at have nævnt fem at de gammel testamentlige profeter.

Nr.1 Heb 11:4 I tro frembar Abel et bedre offer for Gud end Kain…

Nr. 2 Heb 11:5 I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og man fandt ham ikke mere, fordi Gud havde taget ham bort; thi før han blev taget bort, fik han det vidnesbyrd, at han havde Guds velbehag.

Nr. 3 Heb 11:7 I tro byggede den gudfrygtige Noa en ark for at…

Nr. 4 Heb 11:8 I tro adlød Abraham kaldet til at gå til et…

Nr. 5 Heb 11:11 I tro fik Sara trods sin alder kraft til at blive moder til…

Og så kommer det:

Heb 11:13 I tro døde alle disse, uden at have opnået hvad som var forjættet…

Iblandt “disse” 5 personer, som bliver nævnt, finder vi altså også profeten Enok nævnt.

Og så ender teksten med at sige at “alle disse døde.”

Altså siger skrifterne i Hebræerbrevet ganske direkte at profeten eller som man kaldte dem dengang, seeren Enok døde. Og det er også sandheden.

Spørgsmålet er så hvordan man skal forstå det andet skrifted i Hebræerbrevet 11:5 som siger: “I tro blev Enok taget bort for at han ikke skulle se døden.

Forklaringen er den at Enok var seer og havde profeteret, forudsagt, forud sét en dom som skulle komme.

En dødsdom som skulle dræbe hele den daværende ugudelige verdens indbyggere.

En dødsdom som Enok ikke selv skulle se. Og derfra dette ordspil.

Altså måtte Enok dø, før dødsdommen blev fuldført. Før Enok´s eget profeti gik i opfyldelse.

Enok blev (ved død) taget bort for ikke at se “døden.” Og når Gud lover Enok at han ikke skal se døden, da er Gud nød til at sørge for at Enok dør før Noa bliver født. For den som så Noa, så den daværende verdens dom. Den som  Jesus så hele verdens frelse. Lukas 2:29-30  Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse.

Altså: Seeren Enok skulle ikke “se” døden, men gå bort før døden blev født. Dødsdommen som blev født hedder Noa. Noa dømte den daværende verden til døden. Noa var døds engelen som i tro dømte den daværende verden til døden.

Noa´s ark var Guds dødsdom over den daværende verden og Gud ville ikke lade sin retfærdige profet Enok se “dødsdommen” komme over den ugudelige verden.

Lyt til videoklip på adressen http://www.youtube.com/watch?v=qCsedOVIugs

sökmotoroptimering